2014

121.004 + 740.947 SŽDC LM, 2/2014 363.096 Postrk Gánovce, 3/2014 363.096 Postrk S.Štiavnik, 3/2014
140.058   067   181.008 PSŽ PN N. Hrabovec - ZK, LM 3/2014 131.079 + 080 V. Horeš, 3/2014 131.054 + 053 Str. N. B. 3/2014
721.140 Košice, 4/2014 757.012 Dubová, 3/2014 131.011 + 012 LM, 3/2014
162.003 LM, 3/2014 183.019 + 008 na postrku, LM 3/2014 140.067 LM, 4/2014
M61.001 LM, 4/20014 Pobyt v L. Mikuláši 770.059 Rajec, 4/2014
181.008 PSŽ L. Teplá, 5/2014 230.009 V. Leváre, 5/2014 851- tky v Č. Třebovej, 5/2014
714.210 Hruš. N. Jev. 5/2014 751.072 + 752.026 Palota, 6/2014 752.026 + 751.072 Lupkow, 6/2014
Lupkow Návrat odklonu zachytený za Lup. tunelom, 6/2014 350.007 LM, 6/2014
162.006 LM, 6/2014 140.058 + 067 na PN z N. Hrabovca, LM 6/2014 742.038 Vlečka Váhostav, Král. Lehota 6/2014
T238.0032 Brezno-Halny, 7/2014 140.067 + 770.602 LM, 7/2014 742.266 posun drevo do rumunska, 7/2014
121.068 + 140.076 LM, 7/2014 Merací vlak MÁV Bbmot (M 275.1 ČSD) v L. Mikuláši, 8/2014 ET22 + 740.148 PSŽ v LM, 9/2014
140.076 SŽDS v LM, 9/2014 740.641 na pracovnom vlaku, LM 9/2014 742.386 Mn 85570 za Podtúrňou, 9/2014
730.605 ŽSR pri Beňadikovej, 9/2014 752.070 Kralovany, 10/2014 Mn 86551 Dlhá N. O. 10/2014
Pa 600 sa vracia z Trstenej, pred Nižnou 10/2014 752.070 Podbiel, 10/2014 751.191 Medzibrodie, 10/2014
183.034 Štrba, 10/2014 postrky v SPNV, 10/2014 752.018 Muráň, 3/2014
Muránska Dl. Lúka Mn 82251 754.003 Harm. II a Japenský tunel, 9/2014 121.004 + 740.947 LM, 1/2014