2013

131.014 + 013 LM, 6/2013 121.068 + 121.004 + 140.076, Lipt. Mikuláš 6/2013 163.110 za Král .Lehotou 8/2013
350.004 prechádza Král. Lehotou, 8/2013 350.001 prešla L. Hrádkom, 8/2013 Os Uherské Hr. - Brno pred Kyjovom, 8/2013
730.633 Sklárne Kyjov, 9/2013 850.030 Slavičín, 8/2012 183.034 Východná, 9/2013
350.008 pred Král. Lehotou, 9/2013 183.043 v Štrbe, 10/2012 770.059 RD Žilina vo Východnej, 10/2013
Stroje TS ŽSR Zvolen n.s, 12/2013 MVTV 02-22+23 Zvolen o.s. 12/2013 131.085 + 086 LM, 12/2013
363.144 Vlachy, 3/2013 131.015 + 016 Vlachy, 3/2013 131.055 + 056 Vlachy, 3/2013
754.054 na Os pred Chvatimechom, 3/2013 140 074 740 049 595, Liptovský Mikuláš 3/2013 350.008 Medzi Lehotou a Hrádkom, 4/2013
850.018 merací vlak pred LM, 4/2013 M628.318, Slovenské Nové Mesto, vlak 44580 do Maďarska, 4/2013 131.056 + 055 Slov. N. Mesto, 4/2013
Depo Čierna n. Tisou 4/2013 Depo Čierna n. Tisou 4/2013 771.158 odchádza na posun z depa v Č. N. Tisou, 4/2013
183.038 v Michalanoch, vpravo trať do Medzilaboriec E669.2133 + 749. 2481 LM, 5/2013 M131.1443 odjazd z LM, 5/2013
183.005 pred LM, 6/2013 140.058 + 067 za LM, 6/2013 140.067 + 058 na PN - ke do Bánoviec N. Ondavou (Nižný Hrabovec), LM 7/2013
Osobný vlak za Vernárom 757.001 na R 812 Horehronec, Besnícke sedlo 131.050 + 051, Lipt. Mikuláš
M131.1443, Liptovský Mikuláš 7/2013 163.118 Gánovce, 7/2013 752.026 Medzilaborce, 8/2013
752.026 Mn 81250 Radvaň N. L, 8/2013 752.026 Dl. N. Cirochou, 8/2013 T678.0012 Sliač, 9/2013
Pn51052 vychádza z Besníckeho tunela smerom do Červenej Skaly 753.707 + 730 sa vracajú z PN 51052 naspäť do Mlyniek po druhú polovicu vlaku, Besník 10/2013 Pn51052 vychádza z Besníckeho tunela smerom do Červenej Skaly
spájanie vlakov v Č. Skale 703.554 na pracovnom vlaku trolejárov. V lete dokončili úsek Štrba -LM, v októbri pokr. smerom na Lipt. Teplú 131.060 + 061 Paludza, 10/2013
712.407 v elektroúseku v L. Mikuláši, 11/2013 363.133 LM, 12/2013 Herkules Express rail odchádza z L. Mikuláša 19.12.2013