2011

131.076 + 075 LM, 1/2011 183.003 pri vjazde do LM, 2/2011 183.043 postrk
350.008 Važec, 3/2011 163.114 Važec pri býv. HR Petrovská, 3/2011 363.143 Važec, 3/2011
730.619 + 730.617 TSS pred LM, 3/2011 163.112 odchádza na Os z LM, 3/2011 740.049 + 044 PSŽ za LM, 3/2011
M 286.018 Túlavá nodstavená v LM, 4/2011 740.626 + 744 PSŽ LM,4/2011 740.049 + 044 na postrku
183.019 LM, 4/2011 751.114 v Humennom, 4/2011 750.151 vychádza z depa Humenné, 4/2011
depo Humenné depo Humenné depo Humenné
810.536 Dlhé N. Cir. 4/2011 350.007 pred Važcom, 8/2011 362.007 pred Važcom, 8/2011
671.003 Beluša, 9/2011 sedem loko, vrútky OS, 9/2011 701.635 + 702.602 na posun v ŽOS, vedla 475.1130
751.200 na Mn do H. Štubne, 9/2011 131.022 + 021 Vrútky ns. 9/2011 121.068 + 140.076 pred Lučivnou, 9/2011
131.070 + 071 Lučivná, 9/2011 756.008 + 003 Výh. Brzotín, 10/2011 752.041 pred Štítnikom na Mn 82240 do Slavošoviec, 10/2011
T444.0037 Slavec vlečka, 10/2011 721.028 Plešivec, 10/2011 751.123 RD Plešivec, 10/2011
zrušená trať RS - Poltár -Antalka, 10/2011 zrušená trať RS - Poltár -Antalka, 10/2011 163.052 blízko býv. Hr Petrovská, 10/2011
350.008 za LM, 10/2011 183.041 pred výh. Paludza, 10/2011 163.110 Važec, 11/2011
163.115 Važec, 11/2011 PSŽ 740.148 + 740.855 výh. Paludza, 11/2011 183.001 Výh. Paludza, 11/2011
163.114 LM, 1/2011 163.052 LM, 1/2011 163.121 LM, 2/2011
742.266 na vlečke do St. Nicolaus, 2/2011 stretnuitie s PSŽ 740.049 + 044 163.052 L. Vlachy, 2/2011
131.034 + 033 L. Vlachy, 2/2011 362.044 L. Vlachy, 2/2011 350.016 L. Vlachy, 2/2011
163.051 l. Vlachy, 2/2011 DSC 3184 740.049 + 770.602 za Kral. Lehotou, 2/2011
704.038 Žilina Tepl. 3/2011 740.853 SŽDS Oslany, 8/2011 750.201 Oslany, 8/2010
740.873 + 771.507 SŽDS Oslany, 8/2011 750.365 Oslany, 8/2011 2 vlaky PSŽ v LM, vlak napravo sa delí na 2 časti
140.058 + 067 PSŽ v LM