2010

183.016 na Mn pred LM, 1/2010 710.675,ASP 400, PUŠL 71 TOOŽ LM, 12/2010 183.043 LM, 1/2010
183.028 LM, 1/2010 362.003  pred výh. Paludza 1/2010 163.104 LM, 1/2011
183.028 LM, 1/2010 163.107 LM, 1/2010 362.007 LM, 9/2010
850.018 na meracom vlaku za Východnou, 2/2010 751.191 LM, 5/2010 183.009 LM, 5/2010
pancierový vlak v LM,5/2010 754.052 Hr. Peklo, 5/2010 477.013 H. Štubňa, 5/2010
750.300 H. Štubňa 5/2010 477.013 smer Kr. Bane 464.001 pred H.Štubňou, 5/2010
T444.0055 na pož. vlaku smer Prievidza 751.046 + 093 H.Štubňa 5/2010
T466.007 + 0254 M. Čepčín 5/2010 T466.007 + 0254 viadukt Č. Voda 5/2010 770.527 Kr. Lehota, 6/2010
DGKu 5 ŽSR za Kral.- Lehotou, 6/2010 183.020 za Král. Lehotou, 6/2010 183.009 pred LM, 8/2010
721.096 na posune v L. Hrádku, 10/2010 721.073 na Mn 85570 v Kr. Lehote 721.073 na Mn 85570 v Kr. Lehote
183.026 v Král. Lehote, 10/2010 131.072 + 071 pri meniarni v Král . Lehote, 9/2010 182.072 + 730.630 Lokorail pred Paludzou, 10/2010
131.060 + 061 LM, 12/2010 350.011 pred LM, 12/2010